UTMANING

Äldrekontakt är en ideell förening som med hjälp av volontärer skapar nya mötesplatser för att ge äldre möjlighet till social samvaro. Gevalia ville stödja Äldrekontakt genom sin försäljning i dagligvaruhandeln eftersom man tror på kraften i samtalet och att de historier som skapas ur detta knyter nya vänskapsband. Vad kan t ex hända när två personer pratar med varandra över en kopp kaffe?

INSIKT

För många äldre är ensamheten vardag. Flera saknar helt social samvaro och vet inte hur de ska kunna bryta ensamheten.

STRATEGI

Förmedla glädjen i gemenskapen genom ett personligt budskap som väcker både eftertanke och vilja till handling. Ett gott samtal över en fika förlänger livet.

KONCEPT

”Hjälp Bengt att fika med Elvy”

KOMMUNIKATION

Butiksexponering och sociala medier.