UTMANING

Värva nya medlemmar under sommaren för att möjliggöra att Bris kan fortsätta hjälpa barn och unga.

INSIKT

När skolorna stänger, stänger också tryggheten.

STRATEGI

Visa att sommaren är en tid då många barn i vårt land far illa.

KONCEPT

Sommarärr.

KOMMUNIKATION

Annons, DR.