UTMANING

Vin och ölförsäljningen går uppåt – spritförsäljningen går nedåt. Utmaningen var att få slutkonsumenten att börja mixa cocktails hemma.

INSIKT

Vi kan inte driva ”cocktailfrågan” i silos, med respektive varumärke i Pernod Ricards varumärkesportfölj på ett effektivt och trovärdigt sätt.

STRATEGI

Skapa ett nytt varumärke, inkluderande hela Pernod Ricards varumärkesportfölj, som inspirerar och utbildar i cocktailkunskap.

KONCEPT

Cocktail Society – Digital Mixology

KOMMUNIKATION

Responsiv webbplats, film, Facebook, utbildningar.