UTMANING

Seco Tools har ett svarvskär som heter Duratomic som när det introducerades 2007 var det första i sitt slag. Sedan dess har konkurrensen hårdnat och Seco Tools vill befästa att de var först med sin unika teknologi och att de är marknadsledande inom detta område.

INSIKT

Med ökad konkurrens från flera håll ökar vikten av att visa sig trovärdig och stabil som leverantör.

STRATEGI

Påminna och upplysa marknaden om att Seco Tools var först och är marknadsledare inom denna kategori.

KONCEPT

Duratomic is the original since 2007.

KOMMUNIKATION

Film, ny webbplats, print.