Unmute

UTMANING

Att få kunder som tankar hos andra drivmedelsvarumärken att börja tanka hos Shell.

INSIKT

Den kommunikation som görs i drivmedelbranschen är väldigt generisk, så genom att göra något som sticker ut finns åtminstone en chans att få bilisterna att åka ut i friheten med ett annat drivmedelsvarumärke i tanken.

STRATEGI

Ett antal korta filmer som har ett helt annat uttryckssätt än traditionell drivmedelsreklam. Och som lockar till både ett leende och en sympatisk känsla för Shell.

KONCEPT

Med frihet i tanken. Älska bilen

KOMMUNIKATION

Tvc, sociala medier.