Unmute

UTMANING

Utveckla en kampanj som riktar sig mot antagna studenter och vars främsta syfte är att skapa engagemang och bygga förväntan inför den kommande terminsstarten. Allt i syfte att få dem att tacka ja till studieplatsen på KTH.

INSIKT

Även om den blivande studenten redan har blivit antagen så är det viktigt att denne på nytt får en bekräftelse om att valet av KTH som lärosäte är rätt.

STRATEGI

Äldre studenters berättelser är viktiga och avgörande för att de blivande studenterna ska känna trygghet i sitt val. Vi spelade därför in ett 50-tal korta filmer där äldre studenter svarar på de vanligaste frågorna som studenter ställer inför terminsstarten.

KONCEPT

Ska du börja på KTH i höst?

KOMMUNIKATION

Filmer i sociala medier och på KTHs hemsida.