UTMANING

Att positionera och särskilja Tikkurilas nya varumärket Palett & Co, inom ekonomisegmentet i färgbranschen.

INSIKT

Konsumenten står inför oändliga valmöjligheter när det kommer till att välja färg. Och det är extremt svårt att särskilja
aktörernas erbjudanden inom ekonomisegmentet som präglas av prispress och fackspråk (Voc-gränsvärde, pta latex?).

STRATEGI

Palett & Co ska göra måleriet lite enklare. Vi rensar bort floskler och överflödig information.

KONCEPT

Helt enkelt.

KOMMUNIKATION

Webbplats, butikskommunikation.