Unmute

UTMANING

I syfte att ge Lönneberga god tillväxt skulle kommunikationen under 2016 i första hand generera nya Lönneberga-köpare. Huvudmålsättningen var att få så många ”smörgåsmatsanvändande icke-Lönneberga-köpare” som möjligt att upptäcka, prova och gilla Lönneberga. Samtidigt skulle vi bekräfta för befintliga Lönneberga-köpare att de gjort ett bra val.

INSIKT

Lönneberga som begrepp ger målgruppen många emotionella associationer som stämmer väl överens med varumärket Lönnebergas värderingar

STRATEGI

Strategin blev att koppla ihop varumärket Lönneberga med den etablerade sinnebilden och känslan av Lönneberga. Och att använda den känslan för att kommunicera Lönnebergas kärnvärden och upplevelsen av deras produkter i konsumtionstillfället.

KONCEPT

Hitta ditt Lönneberga

KOMMUNIKATION

Filmer, banners, print, sociala medier, utomhus, butiksexponering