UTMANING

Stödja Läkare utan gränsers jobb mot Ebolakatastrofen. Ett samarbete med Johanniterhjälpen och Spotlight PR.

INSIKT

Ebola är största nyheten för alla vid tillfället. Det är NU vi skall ut och uppmana, inte om några veckor.

STRATEGI

Låt alla visa vad de skänker och få dem att utmana andra att göra likadant.

KONCEPT

Utmana Ebola

KOMMUNIKATION

Insamlingssajt, PR, Annonser