UTMANING

Klirr mottog #sistabriefen, uppropet underskrivet av över 2000 kvinnor och ickebinära i kommunikationsbranschen med målet att få ett omedelbart slut på sexualiserande, nedvärderande och utnyttjande av kvinnor i vår bransch.

INSIKT

Det är lätt att fastna i gamla hjulspår. Vi behöver skärskåda, ifrågasätta och bryta ned tystnadskulturer och maktstrukturer.

STRATEGI

Vi på Klirr välkomnar #sistabriefen och tar den på största allvar. Uppropet har fått oss att se över hur vi arbetar med jämställdhet i dagsläget, och även undersöka vilka åtgärder vi behöver vidta för att kunna säkerställa att vår arbetsplats är helt fri från all typ av diskriminering, sexism och sexuella trakasserier. Vi har i och med detta satt ihop en jämställdhetsgrupp som arbetar aktivt med frågorna och tagit fram en plan för hur arbetet ska implementeras under 2018. En annan viktig del är att alla arbeten vi gör ska spegla vårt synsätt och bidra till ett samhälle fritt från diskriminering och sexism, varför vi skrivit under och jobbar utifrån Annonsrådets checklista för jämställd reklam.

checkmarkHANDLINGSPLAN

På Klirr kommer vi under 2018:

•   Omgående genomföra en medarbetarenkät för att synliggöra vilka problem som finns och kunna utveckla jämställdhetsarbetet.
•   Sätta upp interna checklistor för att påminna om hur vi ska jobba jämställt under våra projekt.
•   Uppdatera och prata med alla medarbetare om vår jämställdhetsplan, vilken alla medarbetare kommer få skriva under.
•   Ta fram en tydlig handlingsplan, och förankra denna hos medarbetarna, för vad som gäller ifall någon blir utsatt eller ser någon annan bli utsatt för diskriminering, sexism eller sexuella trakasserier.
•   Genomföra workshops med alla medarbetare där vi diskuterar hur vi ska bryta ned tystnadskulturer och hur vi kan uppmuntra till civilkurage, även i situationer med kunder och externa parter.
•   Utveckla frågor om jämställdhet och trakasserier på arbetsplatsen i vår årliga medarbetarundersökning.
•   Fortsätta sträva efter mångfald och jämställdhet mellan ålder och kön på arbetsplatsen, i våra rekryteringar och vid val av externa parter.

Det här arbetet är redan igångsatt och av hög prioritet. Vi arbetar aktivt och värdesätter att vara en del av den här viktiga revolutionen. Klirr stödjer uppropet helhjärtat.