UTMANING

Skapa en ny kommunikationsstrategi och ett koncept som positionerar Casall är ett modernt träningsföretag som ligger i framkant.

INSIKT

Träningen har blivit en viktig statusmarkör i digitala kanaler som skapar mycket engagemang.

STRATEGI

Skapa engagemang och lojalitet bland Casalls målgrupper med utgångspunkt från ett antal prioriterade digitala plattformar.

KONCEPT

Casall T.O.D (Training of the day)

KOMMUNIKATION

Träningsapplikation (IOS och Android), webbplats, Facebooksida, Blogg PR, film, innehållsproduktion och löpande digitala kampanjer.